Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia (Opera, Firefox, Chrome, IE).

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Osobowickiej
na Świętym Wzgórzu

Rys Historyczny Świętego Wzgórza i Sanktuarium
Dokumenty
Materiały promocyjne
Galeria

Rys Historyczny Świętego Wzgórza i Sanktuarium

Data Wydarzenia
Epoka kamienia (4500 – 1800) p.n.e. Pierwsze ślady człowieka na wzgórzu.
Epoka brązu (1500 – 700 p.n.e.) Na Osobowicach największe skupisko ludności wokół dzisiejszego Wrocławia. Na wzgórzu istnieje osada obronna o charakterze prawdopodobnie religijno-kultowym, (druga większa osada 1.200 m w kierunku zachodnim).
22 IV 1257 Siostry Klaryski na mocy dokumentu wystawionego przez Księcia Henryka III (syna Henryka Pobożnego i Księżnej Anny) zostają właścicielkami Osobowic wraz ze wzgórzem, na którym od niepamiętnych czasów na starym dębie zawieszona była Cudowna Figurka Matki Bożej.
1724 r. Na wzgórzu zwanym od tej pory „Świętym” lub „Świętą Górą”, cudownego uzdrowienia z paraliżu i ślepoty doznał Balcer, organista z Kościoła p.w. św. Macieja. Rozpoczyna się w to miejsce wielki ruch pielgrzymkowy. Siostry Klaryski budują drewnianą kapliczkę, w której umieszczona zostaje Cudowna Statua Matki Bożej.
1810 r. Sekularyzacja dóbr kościelnych. Siostry Klaryski tracą Osobowice wraz ze Świętą Górą.
1812 r. Prawowitym właścicielem Osobowic wraz ze Świętą Górą zostaje znany wydawca (przede wszystkim polskich książek) i księgarz wrocławski – Jan Bogumił Korn.
1816 r. Świętą Górę odwiedza Księżna Izabela Czartoryska.
1818 r. Wokół Świętej Góry ustawiono nowe Stacje Drogi Krzyżowej (wcześniejsze drewniane uległy zniszczeniu).
1822 r. Nowy właściciel wydaje decyzję o budowie nowej, murowanej kaplicy, przeznaczając jej podziemia na mauzoleum rodziny Kornów.
30 IX 1824 r. Pierwsza uroczysta Msza Święta, odprawiona w nowej kaplicy p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, zbudowanej według projektu Karola Ferdynanda Langhansa (młodszego) autora m.in. projektu Opery Wrocławskiej oraz Kościoła p.w. św. Józefa.
1870 r. W bocznych ścianach kaplicy wybito otwory okienne, dobudowano zakrystię oraz wykonano nowe wejście do krypty.
1884 – 1885 r. Z inicjatywy Wrocławskiego Towarzystwa Maryjnego postawiono z piaskowca co 15 metrów nowe stacje Drogi Krzyżowej.
Od 1902 r. Osobowice pod opieką duszpasterską parafii św. Bonifacego. W kaplicy na Świętej Górze od tej pory aż do 1931 roku tj. do wybudowania kościoła parafialnego, regularnie odbywają się nabożeństwa.
1916 r. Sklepienie kaplicy zostało wzbogacone malowidłami wykonanymi przez Rudolfa Richtera z Kłodzka. Stacje Drogi Krzyżowej otrzymały nowe obrazy.
1928 r. Osobowice zostały włączone w granice miasta Wrocławia
II wojna światowa Zamarł ruch pielgrzymkowy na Świętą Górę.
IV 1953 Ponowne poświęcenie przez pierwszego polskiego proboszcza ks. Jana Figurę, Figurki Matki Bożej, po przeprowadzonej renowacji, podczas której statuetkę wzbogacono, umieszczając w ręce Bożego Dzieciątka białego gołąbka oraz dając nową polichromię. Figurka przez kolejne 5 lat umieszczona na głównym ołtarzu kościoła parafialnego.
1953 – 1958 r. Z inicjatywy proboszcza osobowickiej parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus – ks. Zygmunta Majchrzaka, parafianie ofiarnie pracują na Świętym Wzgórzu, porządkując teren wokół kaplicy oraz odnawiając jej wnętrze, doprowadzając przy okazji do niej energię elektryczną.
3 VIII 1958 r. Uroczyste przeniesienie z kościoła parafialnego figurki Matki Bożej do Kaplicy na Świętym Wzgórzu, przywracając tym samym zamarły od 1938 roku ruch pielgrzymkowy.
Lata 50-te i 60-te W czasie odprawianych niedzielnych Mszy Świętych, udział brało od 100 do 300 osób, a w czasie odpustów odprawianych 3 razy w roku od 400 do 500 osób.
1980 r. Staraniem Księdza Prałata Zdzisława Kaleńskiego zniszczone obrazy na stacjach Drogi Krzyżowej zostają zastąpione odlewami gipsowymi.
Od 2000 r. Na Świętym Wzgórzu corocznie odbywają się Spotkania z Piosenką i Poezją Religijną oraz spotkania Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
2005 – 2006 r. Staraniem proboszcza ks. Krzysztofa Jankowiaka oraz dzięki ofiarności parafian w Kaplicy na Świętym Wzgórzu przeprowadzony został gruntowny remont. Po przeprowadzonej renowacji na miejsce powrócił stary drewniany ołtarz z czasów Kornów.
Od V 2006 r. Na Świętym Wzgórzu w okresie od mają do października, każdego 13-go dnia miesiąca, odbywają się nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej z procesją wokół starej Drogi Krzyżowej.
IX 2007 r. W latarni i w oknach kaplicy wprawiono nowe witraże.
13 V 2012 r. Uroczyste poświęcenie i zawieszenie na ścianach bocznych kaplicy obrazów Jezusa Miłosiernego, Św. Józefa, Św. Klary, Św. Jadwigi, Bł. Marii Merkert oraz Bł. Jana Pawła II, ufundowanych przez sześć rodzin naszej parafii.
20 XII 2023 r. Figurka Matki Bożej została poddana datowaniu w Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Krakowie. Określono czas powstania rzeźby na pierwsze dziesięciolecia XVII w.
Pełna treść dokumentu datowania dostępna jest tutaj.
16 I 2024 r. W porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Archidiecezjalnym Konserwatorem Zabytków podjęto decyzję o konieczności gruntownej renowacji figurki i przywrócenia jej pierwotnego wyglądu.
W czasie prac konserwatorskich odkryto w lewym boku figurki Matki Bożej pocisk z czasów II wojny światowej.
2024 r. Uroczyste obchody 300–lecia kultu Matki Bożej na Świętym Wzgórzu we Wrocławiu-Osobowicach, oraz 200-lecia kaplicy murowanej, ufundowanej przez Jana Bogumiła Korna.
7 III 2024 r. Metropolita Wrocławski Ks. Arcybiskup Józef Kupny dekretem z dnia 7 marca 2024 roku ustanawia SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSOBOWICKIEJ NA ŚWIĘTYM WZGÓRZU we Wrocławiu – Osobowicach, w kaplicy pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Penitencjaria Apostolska nadaje Sanktuarium trzy odpusty: 31maja, 2 sierpnia i 12 września.
Pełna treść dekretu dostępna jest tutaj dostępna jest tutaj.
8 VI 2024 r. Uroczystość rozpoczynająca działalność Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Osobowickiej – KRÓLOWEJ POKOJU, pod przewodnictwem Sufragana Wrocławskiego Ks. Biskupa Macieja Małygi, przy licznym udziale kapłanów i wiernych.

Dokumenty

Materiały promocyjne

Galeria