Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia (Opera, Firefox, Chrome, IE).

Kancelaria Parafialna

Kancelaria Parafialna czynna:

Poniedziałek godz. 17.00 – 17.45
Środa godz. 17.00 – 17.30
Sobota godz. 18.30 – 19.15

W okresie wakacji, ferii, kolędy kancelaria czynna bezpośrednio  po odprawianych Mszach Świętych.
 


UWAGA!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE 2016/679) z dn. 27.04.2016 ws. ochrony Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) po 25 maja 2018 r. informuje się Parafian co następuje:

Świadectwo chrztu, małżeństwa, zgonu oraz świadectwo rodzica chrzestnego mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeśli są pełnoletnie, oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ww. osoby.Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka

 1. Akt Urodzenia dziecka – oryginał
 2. Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka
 3. Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii ich zamieszkania
 4. Potwierdzenie uczestnictwa Rodziców i Chrzestnych w Konferencji przed Chrztem.
 5. Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania
 6. Wypełniony formularz karty zgłoszenia dziecka do Chrztu Świętego

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna. Dobrym zwyczajem jest też, aby rodzice chrzestni zamówili Mszę św. w intencji dziecka w rok po chrzcie, tzw. Msza św. roczna.

 

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej)

 1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 3 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
 2. Dowody Osobiste
 3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.

Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

 • Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
 • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
 • Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Teresy od Dz. Jezus z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).

II część protokołu sporządzana jest nie później niż 1 tydzień przed ślubem.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa ok. 15 min. przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

 

Pogrzeb Katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej. Zgłoszenie pogrzebu o każdej porze dnia.

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego

 1. Akt Zgonu z USC
 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
 3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

Należy do dobrego zwyczaju pamięci o zmarłym,  zamawianie Mszy św. w miesiąc po pogrzebie.

 

Intencje Mszalne

Intencje Mszalne przyjmujemy w zakrystii, kancelarii parafialnej lub po każdej Mszy św. (ewentualnie telefonicznie).