Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia (Opera, Firefox, Chrome, IE).

O Parafii

Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Częściowo zabytkowa budowla sakralna mieszcząca kościół i aulę, przebudowany ze starszej karczmy.

Historia

Kościół został częściowo przerobiony w 1931 roku ze stojącego już wtedy budynku karczmy, za zgodą ówczesnego arcybiskupa metropolity Wrocławskiego, Adolfa kardynała Bertrama. Tego samego roku, kościół został konsekrowany przez kardynała Bertrama. Od tamtego czasu kościół obejmuje parafię (pw. Świętej Teresy od Dz. Jezus) obejmującą następujące obiekty:

  • Święte Wzgórze - kaplica (sanktuarium maryjne),
  • Kaplica rędzińska - kaplica cmentarna (cmentarza rędzińskiego),

W kościele odbywają się Msze święte:

  • dni powszednie: godz. 18:00
  • niedziele i święta: godz. 9:00, 10:30 (Rędzin), 12:00
    • od 13 maja do 13 października: godz. 17:00 (Święte Wzgórze)
    • pozostała część roku: godz. 18:00.

Chronologia kościoła pw. Świętej Teresy od Dz. Jezus

Data Wydarzenia
1725 r. Na wzgórzu w miejscu dawnej osady obronnej, zwanym od tego roku Świętym Wzgórzem, siostry klaryski zbudowały drewnianą kapliczkę w której umieściły słynącą cudami figurkę Matki Bożej.
30 IX 1824 Poświęcenie i I Msza Święta w nowej, murowanej kaplicy p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, wybudowanej z inicjatywy Jana Bogumiła Korna wg. projektu znanego architekta Karla Langhansa.
1870 r. W kaplicy na Świętym Wzgórzu, wprowadzono znaczne zmiany architektoniczne: Dobudowano zakrystię, wybito otwory okienne, wykonano nowe zejście do krypty grobowej.
1902 r. Katolicy z Osobowic przeszli pod opiekę duszpasterską parafii pw. Św. Bonifacego.
Wcześniej, od niepamiętnych czasów mieszkańcy Osobowic, wśród których przewagę stanowili katolicy, należeli parafii pw. św. Michała Archanioła.
Od 1908 r.

Organistą był Albert Burghard, który jednocześnie był nauczycielem w szkole katolickiej. Przeciwnik polityki Hitlera. Zmarł nagle w III 1938 r.

1916 r. Sklepienie kaplicy na Świętym Wzgórzu zostało wzbogacone malowidłami R. Richtera z Kłodzka. przedstawiającymi sceny biblijne.
1917 r.

Z ramienia parafii św. Bonifacego utworzono na Osobowicach kuratelę.

Kuratorem został ks. Josef Regul z Ząbkowic.

 

W sierpniu tego roku został udzielony pierwszy ślub i pierwsze zapisy w księgach parafialnych, 3 Chrzty, 7 pochówków.

29 IX 1919 Do Kurateli włączono katolików z Rędzina, którzy wcześniej należeli do parafii w Praczach i Widawie. W kaplicy na Świętym Wzgórzu rozpoczęto regularne odprawianie Mszy  Świętej.
28 IX 1928 Opiekę duszpasterską objął w  parafii pierwszy proboszcz, ks. Artur Ober.
II 1931 Zapadła decyzja o budowie kościoła na miejscu zajazdu TIVOLI przy ul. Osobowickiej 129.
Przebudowa wg projektu architekta Alfreda Trumpke trwała 8 miesięcy.
Powstał kościół o długości 30 m. i szerokości 21 m.
6 IX 1931 Poświęcenie 3 dzwonów kościoła. W okresie II wojny światowej 2 z nich zostały przeznaczone na cele wojenne.
16 IX 1931 Na wieżę kościoła wciągnięto krzyż.
18 IX 1931 Poświęcenie kościoła p.w. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus przez Ks. Arcybiskupa Adolfa Bertrama.
1 I 1932 Utworzono samodzielną parafię.
1942 Do Sakramentu I Komunii Świętej przystąpiło 17 osób.
1943 Parafia na Osobowicach liczyła 758 osób.
W latach 1939-1945, Ks. Artur Ober udzielił 32 śluby.
1 IX 1945

Dotychczasowy katecheta na Karłowicach, ks. Jan Figura zostaje mianowany jako wikariusz substitus z prawami proboszcza w osobowickiej parafii.
Ludności polskiej na terenie parafii zamieszkuje ok. 250 osób.
Dla ludności niemieckiej do czasu wyjazdu do Niemiec w VII 1947 roku, pozostał ks. Artur Ober.

Do 1946 roku ostatnim niemieckim kościelnym zamieszkałym na plebani był Otto Wilk.

1 I 1946 W kościele pierwszy raz udzielono Sakramentu Małżeństwa. W ciągu roku, udzielonych zostało łącznie 11 ślubów, w tym 1 udzielony przez ks. Artura Obera.
II 1946

W parafialnej Księdze Chrztów  pierwszy polski wpis.

Przy kościele powstał Parafialny Zespół Caritas. W skład zarządu wchodzili:

proboszcz - ks. Jan Figura, sołtys - Marian Fortuna, kierownik szkoły - Jan Michalski, parafialna siostra medyczna - Leokadia Sznajder.

lato 1947 Remont kaplicy i Drogi Krzyżowej na Świętym Wzgórzu.
X 1947 Pierwsza powojenna procesja   na Święte Wzgórze połączona z poświęceniem po drodze figury Jana Nepomucena  i kapliczki Bożej  Męki. /obecnie ul. Rodziny Kornów/.
1949 r.

Do sakramentu I Komunii Świętej przystąpiło 46 dzieci, dla których w salce katechetycznej przygotowano uroczyste śniadanie.

W grudniu tego roku do sakramentu Bierzmowania przystąpiło 205 osób.

VI 1950 Do I komunii świętej przystąpiło 30 dzieci. Rok później 49 dzieci.
1952 Rekordowa ilość chrztów - 122!
29 V 1954 Umiera  ks. Proboszcz Jan Figura.
1 VI 1954 Uroczystości pożegnalne ks. proboszcza Jana Figury – pogrzeb w Jordanowie.
W dniu 3 X poświęcenie tablicy pamiątkowej.
VI 1954

Administratorem kościoła do 15 IX 1955 roku, zostaje ks. Józef Pujdak.

Przy kościele działało 8 Kółek Różańcowych i było 35 ministrantów.
Do 30 XII 1954 roku, funkcję kościelnego pełni p. Bojanowicz.
Od 1 I 1955 roku do 1998  roku rolę tą przejęła p. Hildegarda Szyller zd. Mucha. Zmarła 10 V 1998 roku.

15 IX 1955

Proboszczem kościoła zostaje ks. Zygmunt Majchrzak, repatriant z Jugosławii.

Funkcję tą pełni do VI 1967 roku.

10 VI 1956 Do I Komunii Św. przystąpiło 58 dzieci, a rekordowa ich liczba w VI 1960 r. – 95 dzieci.
1957 r. W skład Rady Parafialnej, wchodzili: Józef Bielawny, Franciszek Janowicz, Jan Pomian Odrowski, Jan Kędzierski, Czesław Szukała.
Na Świętym Wzgórzu generalny remont i porządki, w ramach którego: zamontowano nowy ołtarz w kaplicy, postawiono nową fisharmonię, doprowadzono światło, wycięto stare dęby, uporządkowano aleje.
3 VIII 1958 Uroczyste przeniesienie odnowionej w 1953 roku, Figurki Matki Bożej do kaplicy na Świętym Wzgórzu.
1959 r.

Parafia liczy 2 700 wiernych, w tym na Osobowicach 2 450 osób.

W dniach 27 IX- 4 X, w parafii pierwsze od 1938 roku, powojenne Misje Święte prowadzone przez franciszkanów z Góry Św. Anny.

9 X 1960 Do Sakramentu Bierzmowania udzielanego przez ks. bpa Wincentego Urbana przystąpiło 450 osób.
23 IX 1964 W parafii nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
1967 r. Na własna prośbę odchodzi z parafii dotychczasowy jej proboszcz ks. Zygmunt Majchrzak i wyjeżdża do Niemiec, gdzie zmarł w 1971 roku.
1 IX 1967 Proboszczem parafii zostaje ks. Zdzisław Kaleński.
Parafia liczy 2 675 wiernych.
W skład Rady Parafialnej wchodzą: Teresa Binkiewicz, Wiesława Dubik, Krystyna Kruszelnicka, Jan Kuliberda, Antoni Kruszelnicki, Irena Łój, Elżbieta Parkitna, Elżbieta Pachnik Czesław Szukała, Krystyna Majner, Tekla Zmitrowicz.
Organiści: Włodzimierz Patalas, a następnie ((1993-2001) Krzysztof Mikołajczyk - jednocześnie nauczyciel miejscowej szkoły.
1967 r. Przebudowa placu kościelnego. Zlikwidowano ogród. Powstają trawniki i gazony kwiatowe. Założono oświetlenie gazowe.
1969 r. W kościele rozebrano stary ołtarz i zastąpiono go ołtarzem tzw. Soborowym.
1971 - 1974

Pomoc duszpasterska w parafii przez ks. Kazimierza Błaszczyka.

1978 r. Pierwotne eternitowe pokrycie dachu kościoła zastąpiono blachą cynkową.
W kaplicy na Świętym Wzgórzu nowy ołtarz.
1979 r. Wykonano nowy ołtarz główny, zamontowano nowe granitowe balaski i wymieniono posadzkę.
1980 r. Na Świętym Wzgórzu odnowiono Stacje Drogi Krzyżowej.
1980 - 1981 W Rędzinie wybudowano kaplicę p.w. Św. Józefa Robotnika.
13 VIII 1981 Po renowacji powtórnie założono na wieży dachu kościoła krzyż żelazny obłożony blachą miedzianą.
1991 r. Powrót nauki religii do szkół.
28 X 1994 Nawiedzenie w parafii Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
13 V 1995 Ks. Zdzisław Kaleński otrzymał nominację na Kapelana Honorowego Jego Świętobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II.
5 X 1996 Podczas parafialnego odpustu, uroczyste obchody 30-lecia pracy duszpasterskiej na Osobowicach, ks. prałata Zdzisława Kaleńskiego.
27 V 1997 W Hali Ludowej podczas trwania 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego do sakramentu Bierzmowania przystąpiło 88 parafian.
1999-2003 Pomoc duszpasterska w parafii: ks. Ryszard Skocz, Ks. Jan Bernaś
1 XII 2001 Przy kościele powstaje świetlica środowiskowa Karmel.
6-13 I 2003 W parafii goszczą wraz ze swoimi opiekunami, dzieci z Fastowa na Ukrainie.
VI  2003 Ks. prałat Zdzisław Kaleński przechodzi na zasłużoną emeryturę.
24 VI 2003 Proboszczem parafii, zostaje ks. Krzysztof Jankowiak.
2003 r. Generalny remont plebanii.
2004 r. Po przeprowadzonej renowacji figura Św. Jana Nepomucena zostaje przeniesiona na plac kościelny.
Odnowienie kościoła parafialnego
Nad głównym ołtarzem kościoła, na nowym krzyżu zawisła drewniana rzeźba Chrystusa, wykonana przez tyrolskiego snycerza Cirillo Del Antonio.
2005 r. Dekret o powołaniu Rady Parafialnej: W skład wchodzą: Kazimiera Bogdańska, Wiesława Dubik, Janina Grochowina, Jadwiga Habdas, Aneta Fulara, Janina Skóra, Barbara  Kowalska, Antoni Kruszelnicki, Wiesława Marcinów, Irena Majer, Teresa Tymoszuk, Krystyna Szmit, Tekla Zmitrowicz.
Organiści: W. Stefanowski, Łukasz Parys.
V 2005 Do użytku została oddana Aula im. Jana Pawła II.
24 VI 2005 Wielkie i doniosłe uroczystości z okazji przyjęcia na cały dzień relikwii Patronki Kościoła ś., Teresy z Lisieux.
IV 2006

W oknie kościoła pojawił się pierwszy witraż z wizerunkiem Jana Pawła II.

W ciągu następnych kolejnych miesięcy witraże wypełniły wszystkie okna.

13 V 2006 Pierwsze nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej na Świętym Wzgórzu.
30 IX 2006  W kościele odpust powiązany z uroczystością obchodów 75-lecia istnienia parafii.
17 XI 2007 Powołanie Parafialnego Zespołu Caritas.
2008 r. W kościele zostały zamontowane ogrzewanie elektryczne w postaci lamp grzewczych.
X 2008 Pielgrzymka Parafialna do Lisieux.
2012 r. W kościele po bokach ołtarza głównego, zostały umieszczone relikwie: Św. Faustyny I stopnia ( fragment kości), św. Jana Pawła II (kropla krwi), w późniejszym okresie relikwie błogosławionych rodziców św. Teresy – Zelii i Ludwika Martin.
We wrześniu ukończony został kapitalny remont przedwojennych 13 głosowych organów firmy Rieger.
W kaplicy na Świętym Wzgórzu na ośmiu ścianach zawisły olejne obrazy: Jezusa Miłosiernego, Św. Jana Pawła II, Bł. Marii Merkert, Św. Jadwigi, Św. Klary i Św. Józefa.
I-IV 2014 Nad ołtarzem głównym oraz w ołtarzach bocznych zamontowano łuki z oświetleniem ledowym.

Opracowała: Krystyna Wilczyńska